Dr. (Mrs) Anjuman Ara

RESEARCH INTEREST

COMPARATIVE STUDIES,POETRY,PROSE & CRITICISM

ACADEMIC BACKGROUND

1. M.A. :UTKAL University/Institute, Year: 1987

2. M.Phil :J.N.U. New Delhi University/Institute, Year: 1990

3. Ph.D.: J.N.U. New Delhi University/Institute, Year: 1995

AWARDS AND HONORS

1. Felicitated for writing Oriya poems by
(i) Manaswini
(ii) Astaraag
(iii) Bibhawana
(iv) Shwetsanket-Sahaan Mela
(v)Anjana Pradhan Smarki Arun Yuva Lekhak Samman
2. Felicitated for writing Hindi poems by
(i) Wagatika Samman

PUBLICATIONS

i. Publications in refereed journals(up to best 20)-(1)SAMPRATIK ODIA KAVYA DHARA-NAV NIKASH-YEAR 7,ISSUE-2 AUG-2013,ISSN-0975-0827,(2) HASHIYEE ULANGHATI AURAT(3)YUDDHRAT AAM ADMI,VOL.1,ISSUE-7,OCT-DEC.2013(4)BHARAT ME UCHCH SIKSHA KI DASHA AUR DISHA,SANCHAAR BULLETIEN-2009,(5) YATRA SAHITYA,SHODH PATRIKA-2006,(6)STREE-MUKTI KA SAKRIYA EVEM SASHAKTA HASTAKSHAR:MAITREYEE PUSHPA,CHANAKYA VICHHAR-2009(7)MATIMATAL ME ODISHA KE GRAMIN JEEVAN KA CHITRAN,SHODH PATRIKA-2007-2008.(8) KUNTLA KUMARI KI KAVITA ME VYATHA KA SWAR, ARUN PRABHA-2009.(9)UPANYAS SAMRAT PREMCHAND,BIJAY BHARTI-2006-2007.(10) UPANYASKAR BHISMA SAHANI KA TAMAS,BIJAY BHARTI-2008.

ii. Books(1)MAHADEVI VERMA KI KAVYA SADHNA,(2)MAA AUR SHANKH CHEEL(TRANSLATED)