Contact

ସଂଯୋଜକ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭଗ :

ଡକ୍ଟର ଜ୍ଞାନୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର

ଦୂରାଭାଷ : +୯୧-୯୭୭୮୩୩୦୭୫୭

ଇ-ମେଲ୍‌ : jd05mishra@gmail.com

ସହକାରୀ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ :

ଡକ୍ଟର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାଶ

ଦୂରାଭାଷ : +୯୧-୯୦୯୦୦୭୩୩୩୩

ଇ-ମେଲ୍‌ : rudrabijayalaxmi@gmail.com

ସହକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ :

ଡକ୍ଟର ରାଜା କୁମାର ନାଏକ

ଦୂରାଭାଷ : +୯୧-୦୯୬୯୨୧୭୧୧୫୨

ଇ-ମେଲ୍‌ : rajakumar.naik@gmail.com

ସହକାରୀ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ :

ଡକ୍ଟର ସଂଘମିତ୍ରା ବେହେରା

ଦୂରାଭାଷ : ୯୧-୯୩୩୮୬୨୨୦୭୪

ଇ-ମେଲ୍ : sanghamitra_ctc@yahoo.com