Heads & Coordinators

Chemistry

Prof. K.S.K Varadwaj

M - 7205768281

Botany

Dr. Soumendra K. Nayak

M - 9438081499

Education

Dr. Sarat Kumar Rout

M - 9337760983

English

Dr. Khagendra Sethi

M - 9437200285

Applied Geography

Prof. P. R. Daspattanayak

M - 9437039932

IST

Mr. Manish Ch. Ray

M - 9437123842

Physics

Dr. Bibekananda Sunderay

M - 7978032243

Zoology

Dr. Lipika Patnaik

M - 7894516375

Commerce

Dr. Tushar Kanta Pany

M - 9437412406

Management

Dr. Soumendra Kumar Patra

M - 9337661420

ITM

Sailaja Sankar Kanungo

M - 9937641647

JMC

Dr. Dharmabrata Mohapatra

M - 9437596603

Geology

Dr. Somnath Khaosh

M - 7609831973

Economics

Dr. Dharmabrata Mohapatra

M - 9437596603

Sociology

Dr. Bikram K. Mishra

M - 9439849565

Psychology

Dr. Shamita Mohapatra

M - 9437442334

Hindi

Dr. Anjuman Ara

M -

Sanskrit

Dr. Subhasree Dash

M - 9668883110

Mathematics

Dr. Dwiti Krushna Behera

M-9439065825

Statistics

Dr. Pravat K. Sarangi

M-9437211804

Odia

Dr. Gyanee Debasish Mishra

M - 9778330757

Philosophy

Dr. Himanshu S. Samal

M - 8144530501

History

Prof. Subrat Kumar Acharya

M - 986004006

Political Science

Dr. Netajee Abhinandan

M - 9040003123

Centre for Translation and Digital Humanities

Dr. Urmishree Bedamatta

urmishree[at]ravenshawuniversity [dot]ac[dot]in

Center for Sri Aurobindo Studies and Futurology

Dr. Patitapaban Das

pdas[at]ravenshawuniversity [dot]ac[dot]in